Sekce

Galerie

/gallery/NessJake.jpg

Dnes zůstaneme ve Volteře. Co se tam v průběhu let dělo? Jak se vyvíjela situace?

Příjemné počtení přejí Gassie a Carlie.

 

Volterra, 2008

Chloe si vytvořila ze svých krátkých blond vlasů vzadu rozverný mladistvý rozcuch troškou vosku. Věděla, že jako upírce už jí vlasy nedorostou, ale krátký sestřih jí lépe vyhovoval. V gardě byl praktičtější, protože jí nestínil výhled v boji, z dálky mátla, neboť nebylo hned jasné, že je příslušnicí něžnější poloviny upírstva. Ne, že by potřebovala klamat tělem, její dar to obstaral za ni.

Její nový účes měl ještě jeden důvod. Jeho. Chtěla ho překvapit, vyrazit mu dech. Pořád ještě se při pouhé vzpomínce na něj zachvěla. Ne jen proto, že byl panovník.

Popravdě ten účes nebyl tak docela její nápad. Poradila jí ho jedna z těch upírek, které tu Aro věznil. Chloe se ta upírka moc líbila, ne pro podobnou střapatost účesu, ale bylo v ní něco dětsky rozverného i přes ty měsíce strávené ve vězení Volturiových. Když se jí Chloe tajně ptala, co pro ni může udělat, jen se na ni přátelsky usmála a řekla jí, že je vhodná doba na změnu image, víc dělat nemusí.

Chloe nic nechápala, ale nový sestřih se jí líbil, musela si přiznat, že tak lépe vynikly kontury jejího obličeje a velké oči.

Rychle se oblékla do úzkých postavě lichotících a přesto praktických – pro rychlý běh v okolní krajině – kalhot, které končily v kožených kozačkách, a přiléhavého svetříku ve světle modré barvě a pohlédla s hrůzou na hodinky na svém zápěstí. Spěchala do trůnního sálu na pravidelnou poradu.

Vykročila do chodby, zvuk podpatků se odrážel od okolních stěn. Za jejími zády se ozval zvuk otevíraných dveří a autoritativní hlas jednoho z vládců: „Jdeš pozdě! Nicméně dochvilnost není ani mou silnou stránkou v poslední tolik hektické době, takže pro dnešek nebudeš potrestána.“

Sevřela ruce do pěstí, aby zastavila jejich třas, nasadila nezaujatý úsměv a otočila se. Marcus, jemuž hlas patřil, na ni autoritativně shlížel, za zády své bodyguardy. Pokynul jí, aby se zařadila za ně. Kráčela dva kroky za Markovou skvadrou a jako příliv ji vlnku po vlnce zaplavovaly rozhárané emoce.

Život mezi zdmi Volterry nebyl lehký a každé setkání s vládci bylo spojeno s napětím. Jaký dostane mladá upírka úkol? Nepřijdou na to, že dnes byla tajně nakrmit vězenkyni? Svou stvořitelku?

Byla si vědoma toho, že její lidskost, jak by to s odporem, jako by šlo o nějakou nakažlivou nemoc, nazval Aro, se pro gardistku nehodila, a Aro by takové selhání netrpěl. Její život dvojité agentky byl chůzí po vratké kladině. Doufala, že svými činy vykonanými pro Ara otupí jeho ostražitost a on nepronikne za klamavou kouřovou clonu jejích uměle vytvořených vzpomínek.

Před dveřmi sálu se Marcus zastavil a úsečně zavelel: „Vyřiďte mým bratrům, že přijdu za pár minut, vzpomněl jsem si, že musím zadat jeden úkol gardě.“

Bodyguardi kývli na znamení přijetí rozkazu a jejich pláště zašustily, jak vojáci zmizeli v sále.

Marcus se pronikavě zahleděl na Chloe, beze slova přistoupil ke komnatě po pravé straně, otevřel dveře a pokynul upírce, aby vešla.

Chloe se se sklopenou hlavou protáhla kolem svého vládce a vzdychla.

Marcus dokráčel k oknu a zahleděl se z něj. Mluvil otočen zády k dívce, která si nervózně popotahovala rukávy svetříku.

„Za ten účes tě můj bratr nepochválí, Aro je konzervativní,“ pronesl nezúčastněně.

Chloe špitla: „A ostatní vládci?“

Markova strnulá póza polevila a jeho ramena se zachvěla v potlačovaném smíchu: „Myslím, že minimálně jeden z nich není tak zkostnatělý, že by neuměl docenit nepochybný půvab takové změny.“

Chloe bázlivě přistoupila k vládci: „Pane, mohu být tak troufalá a mít dotaz?“

Marcus se k ní s vážným pohledem otočil a očima dal najevo souhlas.

„Pane, váš dar to je schopnost vidět vztahy, je to tak?“ vzhlédla k němu a její řasy se zachvěly.

Vládce kývl.

Chloe pohlédla rozpačitě za panovníkovo rameno, když dokončovala větu: „A funguje ten dar na všechny? Chci říct… dokážete poznat i sílu vztahu, jehož jste součástí? V němž máte svou… roli?“

Markův pohled se vpil do pohledu upírky, která sebrala odvahu a upřela oči na vládce.

V příštím okamžiku už se její tělo tisklo na neomítnuté zdivo chladné komnaty a do tváře jí vanula nejomamnější ze všech vůní. Marcus drže ji pevně, aby mu nemohla utéct, pronesl hlubokým hlasem: „Myslíš, jestli kovářova kobyla nechodí bosa?“ Místnost zarezonovala vládcovým uvolněným smíchem a jeho vibrace prostoupily i dívčino tělo, protože Marcus byl hrudí namáčknutý na Chloe.

Zahleděl se na dívčiny vlasy, které pohladil volnou paží a zašeptal: „Moc ti to sluší.“ A váhavě, čekaje na dívčin souhlas, se dotkl svými rty těch jejích. Zprvu bázlivě, jako by se vkradla na hostinu, která jejímu postavení nepřísluší a chtěla si ukrást něco z lahodných pochoutek tam, mu polibky oplácela. Postupně ale májový deštík přešel ve vášnivou letní bouři.

Konečně zase nabrala dech. Marcus na ni hleděl s údivem a probuzenou jiskrou ve svých moudrých očích a kolem úst mu zahrál úsměv: „Stačí ti to jako odpověď na tvou otázku, Chloe?“

Té noci měli první rande. Konalo se v trůnním sále a svědky jim byli i Tanya a Felix, nad jejichž vztahem by se Marcus, kdyby toho byl schopen, červenal. A podplacený sluha postupně přiváděl vězně. Bellu. Edwarda. Jaspera. A střapatou Alice. Na jejich bezpečnost dbal i Demetri a u dveří nervózně postávala Gianna, jen o málo starší novorozená než Chloe.

 

Volterra, 2012

Kamennou chodbou se rozléhaly rychlé kroky. Dlouhé roky příprav měly dnes přinést své ovoce. Chloe se znovu bázlivě otočila. Výhoda byla na jejich straně. Nerada si to přiznávala, ale ona byla ta výhoda. Tedy hlavně její dar. Objevila ho těsně po přeměně. Upozornili ji na to, že Aro umí číst dotykem myšlenky. Když ji k němu vedli, tak se hrozně bála toho, že ji nechá rovnou zničit, protože má v hlavě jen pomstu.

Těsně předtím, než se jí dotkl, se málem začala klepat. Když vzal její ruku do svých, tak se na jeho tváři objevil šťastný úsměv. Hned se rozmluvil o tom, jak je rád, že s ním chce potlačit ty slabé vegetariány. Časem odhalil další stránky jejího daru. Vsugerovat ostatním různé myšlenky a podněty. Díky tomu ji začal využívat jako svůj osobní štít místo Romany, která padla na louce.

S třesoucí se rukou zaklepala na dveře panovníkovy komnaty.

„Tady je můj osobní poklad,“ zapředl Aro jako mlsný kocour nad miskou smetany. Pohladil ji po tváři. Měla co dělat, aby si uhlídala myšlenky i výraz. Nenáviděla ho. Byl jí odporný. Ze všech lidí i upírů, které kdy potkala, ten nejodpornější.

„Dobrý večer, Aro,“ pozdravila a čekala. Věděla, že o ni má tento upír zájem. Bylo normální, že mohl mít každou upírku, na kterou ukázal, a jí dělal návrhy už delší dobu. Netušil, co je mezi ní a jeho bratrem, protože sebe i Marcuse chránila svým štítem. Myšlenky obou ukazovaly jen to, co chtěla ona.

„Proč takové formality?“ podivil se vládce a opatrně pohladil Chloe. Přitom jakoby náhodou zavadil o lem jejího pláště a poodhalil vypasované šaty s hlubokým dekoltem. Hruď se mu rozechvěla tichým zavrčením. Vtáhl upírku dovnitř a zabouchl dveře. Pomalu a přesto důrazně se přisál na její rty.

Měla pocit, že je první upírka s žaludeční nevolností. Musí to vydržet jen chvíli. Jen pár okamžiků, než se přiřítí Demetri s Felixem a toho slizouna zneškodní.

Lehce se mu vykroutila: „Nechceš jít raději do postele?“

Zasmál se: „Jdeš na to rychle. To se mi líbí.“ Jedním pohybem ze sebe shodil černý plášť.

„Co když ti zavážu oči?“ navrhla a vytáhla z kapsy černý šátek. Dokázala obelhat jeden smysl. Sluch byl jednodušší než zrak.

Nevypadal, že by se mu to nelíbilo. „Tak ty takhle?“ Položil se do černých přikrývek a nechal Chloe, ať dělá, co umí.

„Teď,“ zašeptala, když byl vládce připraven a ustoupila dozadu. Dveře se rozrazily a čtyři silné ruce chytily vládce. Odnesly ho z jeho pokoje.

Chloe se otočila a konečně ocitla v náruči, po které toužila nejvíce.

---------

V tu samou dobu se vracel Caius z knihovny do svých komnat. Ani on nic netušil. Když potkal svého bratra, vše působilo jako obvykle.

„Marcusi,“ pokynul mírně hlavou.

„Caie,“ odpověděl upír a pomalu se přibližoval. Pak místo, aby svého bratra minul, chytil ho do rukou. „Teď!“ zavelel. Ze stínu se vynořili dva upíři, které překvapený a naprosto šokovaný Caius nikdy neviděl. Podle jejich síly odhadoval, že budou nejspíš celkem mladí.

Neměl proti nim žádnou šanci. Když ho nesli chodbou směrem k vězeňským celám, viděl Felixe a Demetriho, jak stejným směrem transportují Ara.

 

Volterra, 2014

V prostorné podzemní garáži zastavily tři automobily. Z toho prvního takřka okamžitě vystoupila drobná blondýnka.

„Konečně doma,“ křikla na Tobbiase a rozesmála se. Byla to její první akce a doufala, že i poslední. Vždyť je žena jednoho z vládců a ty se zdržují doma. Kdyby nešlo o Cullenovy, tak by se přemluvit nenechala.

„Paní,“ uklonil se jeden ze sloužících, který čekal na sedm přivezených.

„Kde je můj manžel?“ křikla za ním a mířila ke schodům do paláce.

„V trůnním sále,“ zazněla odpověď.

Před výtahy chvíli uvažovala, jestli jim nedá předost, ale už několik let pro ni bylo rychlejší chodit po schodech. Brala je po dvou. Svou přirozenou rychlostí za chvíli stála před vysokými dřevěnými dveřmi. Vstoupila.

„Všechno proběhlo podle plánů,“ oznámila. „Transportují je do jejich pokojů. Měniči a Renesmée mají připravené jídlo.“ Pomalu se přesouvala ke trůnům, aby zaujala své místo pod jedním z nich. „Jsou otřesení, ale v pořádku.“

 


 

Povídky od Carlie

Povídky od Gassie

předchozí kapitoladalší kapitola

Přidat komentář

Autor:

Text:

Komentáře

1 2   »

maryblack

25)  maryblack (20.03.2012 00:18)

Božííííííííííí *fworks* *fworks* *fworks* A na Ara jen takhle

Anna43474

24)  Anna43474 (12.09.2011 16:57)

Chloe mluvila s Alicí??? Takže tamto nebyly přeludy??? „A ostatní vládci?“ Uííí Aspoň jedno pozitivum
Tyvole!!! To je VTIP??? On??? Vládce??? Áááá!!! Je nejlepší!!! VY jste nejlepší!!!
(Hele, nechci rejpat, ale nebyla to náhodou Renata, ne Romana??? )
Ať žije Chloe!!! Ať žije Marcus!!!
Soud??? Takže... soud!!! Ale s někým jiným???
Nejbraburnější
TKSATVO

sakraprace

23)  sakraprace (24.01.2011 09:41)

Spiknutí. Marcus a Chloe. Odsunutí Ara a Caia. Jsem v šoku a konečně začínám doufat.

Gassie

22)  Gassie (22.01.2011 21:26)

Dostaly jste nás. Tolik hopsajících smajlíků jsme s Carlie pohromadě dlouho neviděly.
Máme radost, že Vás ty naše mystifikace neodradily a vydržely jste s námi až dodnes.
Děkujeme.

Bye

21)  Bye (22.01.2011 21:20)

Wow, takže Marcus a Chloe! A jejich první rande spojené s utajeným spiknutím. To mělo přímo magický nádech!
A uááááááá, Aro napůl vtažený do erotických hrátek! No, povedl se jim (totiž Vám) husarský kousek!:D
A dál? Hledali až našli. Vlečou si svoje zajatce do Voltery. A už možná začínám rozumět, proč to provádějí takovým způsobem. Je potřeba se vypořádat s minulostí. Tak, aby jednou pro vždy skončila, že?

Nosska

20)  Nosska (22.01.2011 00:29)

Jééé konečně tomu zase začínám rozumět:) :) :)

19)  Terry (22.01.2011 00:25)

bozeeeeeeeeeeee tak tedka mi spad ale sakra kráter ze srdce :D:D:D moc se tesim na dalsi dily moooooc

18)  jenka (21.01.2011 23:28)

Hrozně se mi ulevilo... Teď jsem zase napnutá, kdo je vládce a co se bude dít se všemi Cullenovými... A se smečkou. Těším se na další překvapení :)

eElis

17)  eElis (21.01.2011 23:00)

Tak to je naprosto geniální. Už jsem měla strach, že se Cloe přidala na Arovu stranu, ale ona ne. nádherná kapitolka, která mi toho už hodně osvělila.

Michangela

16)  Michangela (21.01.2011 21:48)

Fanny

15)  Fanny (21.01.2011 21:40)

Juchů! v tohle jsem celou dobu doufala! Jo, Chloe se mi líbila už od začátku:D

14)  Aalex (21.01.2011 20:50)

Náááádhera. Láska, teplo pozitivního citu - to je to, co jsem postrádala. A moc se mi líbí, že to vypadá na pomstu.
Nemůžu se dočkat další...

ambra

13)  ambra (21.01.2011 20:39)

Alice kuplířka ta si nedá pokoj ani za katrem . Já tu holku miluju. Teda vlastně vás miluju. Je to ženiální!!! Naprosto!!! Konečně jsem dostala další dávku tuli tuli (když jste mi Jaka a Nessie uspaly ) a musím říct, že Marcus a Chloe je dokonale zastoupili .
Palácový převrat mě totálně nadchnul!!!

Karolka

12)  Karolka (21.01.2011 20:27)

Holky, ten Marcus s Chloe, to bylo něco tak nádhernýho. Vždycky mi ho bylo líto. I kdyby Aro neudělal nic jiného, než vraždu jeho manželky, tak
Uááááááááááááááááááááááá! Miluju vás! Miluju!!!!! To bylo naprosto totálně nezpochybnitelně geniální. Já nemám slov! Nemám slov. Tohle budu muset snad zapít!!!!
hluboce se klaním!

Lenka326

11)  Lenka326 (21.01.2011 19:32)

Holky, díky
vymyslely jste do dokonale a stvořily nádhernou upírku s duší a vdechly duši i Marcusovi.

Moc, fakt moc se těším na další dílek

Janeba

10)  Janeba (21.01.2011 19:27)

Teda holky, Carlie a Gassie, Gassie a Charlie, tak teda klobouk dolů! Celou dobu mě svou infarktovou povídkou nutíte na vás požívat kladívka a vy zatím takhhle! Nádherný pocit nejenom naděje, ale už i skutečnosti! Holky já vás myluju a jsem ráda, že se vám podařilo hlavní hrdiny nejen zachránit, ale i posunout výš!
Děkuji!!
P.S.Prosím, honem pište dál!!!

sfinga

9)  sfinga (21.01.2011 19:26)

Aááááááááá
Aúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú
Ježíš já se zblázním radostí
Holky, promiňte, ale asi ze mě víc nevypadne
Snad jen, že mám děsnou radost

Stelletta

8)  Stelletta (21.01.2011 19:21)

JÁ TO VĚDĚLA!
Super holky. Geniální.

eMuska

7)  eMuska (21.01.2011 19:17)

Júúú! Tak Bella premenila jednako Marcusovu nastávajúcu a jednako záchrankyňu svojej rodiny! žúžo! A ten prepad dvoch bratov... Tešááááám! Krása!

Yasmini

6)  Yasmini (21.01.2011 19:09)

Holky vy zlobíte, bylo to krátké
Teď vážně nádhera. Němohla jsem se odtrhnout i když tu kolem mě všechno pláče hladem a poskakuje do výšky (mám doma jen muže a potkana nebojte :D:D:D)
Jsem zvědavá jak to dopadne. Perfektní zápletka.

Y.

1 2   »

Hledat

Přihlásit

Už. jméno:

Heslo:

Registrace

Aktuální články

Napsali jste

Náhodný obrázek