Sekce

Galerie

http://www.stmivani-ff.cz/gallery/thumbs/uplnek.jpg

XVIII. Setkání - napsala Bye

Problémy ještě nekončí...

XVIII. Setkání

 

Bella prožívala nejšťastnější období od té osudné noci, kdy ji doma v Chicagu napadl vlkodlak a udělal z ní taky… Teď už tomu dokázala celkem uvolněně říkat nadpřirozená bytost. To ji učil Carlisle. Snažil se jí vštípit, že není její vinou, co se z ní stalo. Byl to osud a jako takový ho musela přijmout. V podstatě na tom byla stejně jako všichni členové jeho rodiny. Samozřejmě měl pravdu.

Ten osvobozující pocit, že se dokáže ve své nové podobě kontrolovat, ji k tomu smíření se svou podstatou dost pomáhal.

Dnes už si ani nedokázala představit, že by tomu všemu čelila sama. Děkovala osudu, že ji dovedl sem do Forks, kde našla Edwarda. Někoho, kdo by za normálních okolností měl být jejím úhlavním nepřítelem. Jejich rasy spolu soupeřily už od dob, kam lidská paměť sahala.

Nikdo úplně nechápal, jak se stalo, že právě v jejich případě to mohlo fungovat jinak. Musela to být ta vzájemná přitažlivost, kterou oba cítili od prvního okamžiku. Nějakou roli snad mohl hrát Edwardův kultivovaný život a stravovací návyky; jeho úcta k lidskému životu. A možná i to, že potkal Bellu v době, kdy ještě nedokončila svou přeměnu, neokusila lidskou krev a tudíž po ní ani neprahla. Ještě nebyla chladnokrevným vraždícím monstrem s dokonale vyvinutými smysly. A s jeho pomocí se jím ani nikdy nestane. Pomalu tomu začínala věřit.

K její spokojenosti přispíval i fakt, že po těch šílených měsících, kdy každá další přeměna znamenala hrozbu několikadenního bezvědomí, se konečně její vlkodlačí já přestalo tlačit do jejího lidského života. Sedmadvacet dnů v měsíci mohla žít jako člověk.

Najednou jí přišlo strašně fajn, že mohla chodit do školy jako normální holka. Naplno se vrátila k běhání, i když tentokrát už bez závodních ambic. Nechtěla podvádět. Byla teď zkrátka silnější a rychlejší a taková kategorie, ve které by našla rovnocenné soupeře, se prostě v lidském sportovním světě nevyskytovala. Už se ale těšila, jak při dalším úplňku uspokojí svou přirozenou soupeřivost v závodu s Emmettem. Ten kluk si snad vážně myslel, že vyhraje každou sázku!

Jediným mráčkem na azurovém nebi jejího těžce vydobytého štěstí byla náhlá absence Jacoba. Byl jako její bratr. Dokázal ji podržet, když to nejvíc potřebovala, rozehříval ji svou otevřenou vřelou povahou. Šel pro ni, když ji… tamten unesl.

Od té chvíle, co potkal Lilly, se téměř neukázal. Chápala to. Byl čerstvě zamilovaný. A podstata otisku, kterou jí stihnul nastínit, to zřejmě ještě umocnila.

Byla šťastná i za něj, když se doslechla, že Lilly mu propadla téměř okamžitě. Indiánské legendy sice nemluvily o tom, že by člověk, do kterého se vlk otiskne, měl automaticky opětovat jeho city. Na druhou stranu, nikdo si nevzpomínal, že by někdy došlo k odmítnutí. Jake s Lilly tvořili skoro hmatatelný důkaz, že otisk zkrátka funguje i zpětně. Muselo to tak být! Vždyť byla upírka - měla ho nenávidět, ne milovat.

 

 

 

„Jaku!“ zvolala Bella nadšeně, když ho spatřila na protějším chodníku. Hrdě si vykračoval s Lilly po boku a její drobnou rukou ve své obrovské dlani.

Počkala, až oba přejdou ulici. Chtěla se s nimi aspoň pozdravit. Koutkem oka se přesvědčila, že v Edwardově tváři se zračí absolutní vyrovnanost. Od té doby, co byl Jake s Lilly, dokázal o něm mluvit s obdivuhodným klidem. Dalo se čekat, že jejich setkání se nadále budou odehrávat bez vzájemných půtek, typických pro dobu, kdy Jake o Bellu bojoval. A poznámky týkající se vhodnosti její volby určitě taky nepadnou – Jake by byl sám proti sobě.

„Skoro jsem se bála, že už tě v životě neuvidím,“ uvítala Bella Jacoba s jemnou výčitkou v hlase. Edward mu na pozdrav jenom kývnul.

„Promiň, ehm… měl jsem v poslední době nějak moc práce,“ zazubil se Jake a ovinul paži kolem ramen své vyvolené.

Lilly se nejprve zkoumavě zadívala na Edwarda.

„Zvláštní, narazit na sebe v takovém zapadákově,“ řekla zamyšleně.

„Carlisle tu už několikrát žil,“ vysvětlil Edward a přijal její nabízenou ruku. „Ale co sem přivedlo vás?“

Dřív, než stihla Edwardovi odpovědět, promluvil Jacob.

„Lilly, tohle je Bella,“ představil obě dívky. Lilly obrátila svou pozornost k Belle.

„O tobě už mi Jake…“ upírka se zarazila uprostřed věty. Její úsměv náhle ztuhnul a přecházel přes vytřeštěný výraz do nenávistného úšklebku.

Pak se stalo moc věcí najednou.

V jeden nepostřehnutelně krátký okamžik Lilliny oči ztmavly, jako by v nich někdo sfouknul svíce, a z hrdla se jí vydralo temné zavrčení. Bleskově se vymrštila směrem k Belle, s jasným úmyslem ji napadnout.

Belliny reakce v lidském těle byly zoufale pomalé. Přestože všechny signály předcházející Lillinu útoku postřehla, nebylo v její moci mu čelit. Jen instinktivně zavřela oči a s napřaženýma rukama čekala drtivý náraz… Který nepřišel, i když ho na vlastní uši slyšela.

Otevřela oči. Naskytl se jí pohled, při kterém tuhla krev v žilách.

Edward svým neúměrně velkým tělem tiskl drobnou, ale zuřící Lilly ke zdi nejbližšího domu. Předloktí jedné ruky měl opřené o její krk, druhou svíral obě její zápěstí nad její hlavou. Pod nohama jim křupaly kousky omítky, kterou upírka svými zády nedobrovolně vydrolila. Vrčení se teď ozývalo unisono ze dvou hrudí.

„Ani se jí nedotkneš, rozumíš?“ zasupěl Edward, když se Lilly snažila vykroutit z jeho pevného sevření.

Jake se velmi důrazně a velmi naštvaně pokoušel odtrhnout Edwarda od Lilly. Téměř nepřetržitě u toho na Edwarda chrlil nadávky. Nejspíš si to vůbec neuvědomil, ale jeho chvějící se tělo hrozilo každou chvíli vybuchnout.

Bella se konečně vzpamatovala

„Jaku ne!“ vykřikla. Poslední, co by jim scházelo, bylo, aby se Jake proměnil za bílého dne přímo na ulici. Už tak se lidi ohlíželi a vypadalo to, že se každou chvíli někdo z nich pokusí zasáhnout, nebo zavolá policii. Proboha, policii, pomyslela si – jejího tátu!

„Edwarde, musíš ji pustit!“ zaprosila Bella zoufale.

Jacob své pokusy osvobodit Lilly z Edwardova sevření nevzdával. Bella zřetelně viděla, jak se mu svaly pod trikem napínají k prasknutí. A nebylo to jenom tím, že je měl opravdu dobře vypracované. Do ztráty sebekontroly mu zbývaly sekundy.

„Nechci jí ublížit, ale nepustím ji, dokud si nepřestane představovat, že tě cupuje na malé kousky!“ procedil Edward mezi zuby.

Jacobův entusiasmus náhle viditelně ochabl. Upírka překvapeně trhla hlavou.

„Vzpamatuj se, Bella není taková! A nemůže za to, co se ti stalo,“ houknul jí Edward ostře přímo do obličeje. „Myslím, že bys mu to měla říct.“ Kývl hlavou k Jakeovi. Teď už se k ní snažil promlouvat vlídněji.

Zdálo se, že se upírka zvolna zklidňuje. Naopak Jacob, který se konečně přestal třást, zmateně těkal pohledem mezi Bellou a Lilly.

„Vysvětlí mi někdo, co se tu sakra děje?“ vyrážel ze sebe trhaně. Stále ještě prudce oddechoval po tom nerovném a marném souboji.

„Myslím, že to by měla udělat Lilly, že?“ navrhl jí Edward a snažil se přitom o smířlivý tón.

Chvíli upřeně opětovala Edwardův pohled. Potom s povzdechem sklonila hlavu.

„Dobrá, můžeš mě pustit, už budu rozumná.“

Edward opatrně uvolnil své sevření. Stále byl ve střehu, čekal, jestli upírka dodrží slovo. Jake se k ní okamžitě vrhnul a kontroloval, jestli je v pořádku. Objala ho a s hlavou zabořenou do jeho hrudi vyčítavě zamumlala: „Promiň, ale říkals, že je jako ty…“

Jacob ji k sobě přitisknul.

„Nenapadlo mě zabíhat do detailů.“

„Detailů?“ vykoukla z jeho náruče a pohrdavě si směrem k Belle odfrkla. „Vždyť ona je vlkodlak!“ vyplivla s despektem.

Bella se chystala ohradit, ale přerušilo ji Edwardovo výhružné zavrčení.

„Dávej si pozor, jaká volíš slova!“ varoval Lilly. Pomalu couval k Belle, aby ji k sobě přivinul. Potřebovala to. Lillina jedovatá poznámka se jí zapíchla do hrudi jako ostrá dýka. Veškerá duševní rovnováha, o kterou tak dlouho bojovala, se zhroutila jako domeček z karet.

 

 

 

Edward vyprovodil Bellu domů. Ani jednomu z nich nebylo do řeči. Teprve ve svém pokoji našla odvahu se ho zeptat.

„O co tam šlo? Ty víš mnohem víc, že?“

Když dlouho mlčel, zvedla se z křesla pod oknem a přešla k němu. Seděl na kraji postele, lokty opřené o stehna, hlavu skloněnou. Stále nepromluvil.

Klekla si před něj a donutila ho, aby se na ni podíval. Odhodlaně se nadechla.

„Pověz mi, na co myslela?“

Edward se s povzdechem natáhl pro její ruce a sevřel je ve svých dlaních.

„Nevím, jestli jsem pochytil všechno, ale jistý smysl její myšlenky dávají,“ začal opatrně.

„Ano?“ vyzvala ho, aby pokračoval.

„Ona znala War… toho, co ti to udělal. To kvůli němu sem přijeli. On… zabil jejího druha. Asi s ním nebyla dlouho, posledně ještě žádného neměla, ale i tak je to vážné.“

Bella nechápavě zavrtěla hlavou.

„Nevím jak je to možné, ale ona nějak vycítila, že jste pokrevně spřízněni,“ pokračoval Edward. „Myslím, že ještě neví, že jsme ho dostali. Ale až to zjistí, tak…“ zmlkl a znovu svěsil hlavu mezi ramena.

„Tak co?“ vydechla Bella.

Edward se ztěžka nadechl a pomalu pozvedl zrak k Belle.

„Jde o to, že upíři ctí něco jako krevní mstu.“

 

Bye

předchozí kapitoladalší kapitola

Uživatelé musí být přihlášeni pro psaní komentářů.

Komentáře

1

Marvi

18)  Marvi (20.10.2011 23:07)

No toto, pěkně se to zamotává...

piky

17)  piky (27.06.2011 00:00)

Tohle je asi poslední díl? Chtělo by to ještě pokračování

Ewik

16)  Ewik (21.11.2010 21:44)

Krevní msta? Tak to bude ještě něco.
Úžasná kapitola

DeSs

15)  DeSs (21.11.2010 16:04)

Bye, mě to přijde pak jako zrada... Jeden díl zvládnu, jen to asi bude trvat dýl.

Hanetka

14)  Hanetka (21.11.2010 15:49)

Bájko, kristepane, předat dál? Tak to ti pěkně děkuju! Po DeSs jsem na řadě já!!!! Ale na druhou stranu, tvoje zakončení skýtá nečekané možnosti...

Bye

13)  Bye (21.11.2010 15:41)

Holky, děkuju!
Přiznávám, nechala jsem se trochu strhnout. Popravdě jsem si nedokázala představit co do toho happy endu sepisuju. A sfinga s Carlie mi s těmi novými upíry ve městě krásně nahrály na smeč.
DeSs, Tobě se omlouvám. Kdybych si včas přečetla tu poznámku na Tvém shrnutí, určitě už bych do toho pokračování nešla, nebo bych to ukončila už touhle kapitolou (což bylo reálné a původně v plánu).
Pokud se věci mají tak, jak tam uvádíš, co to zkusit předat dál?

Lenka326

12)  Lenka326 (21.11.2010 15:16)

To jsou šoky . Vážně jsem čekala poslední dílek, a heleme se, všechno je úplně jinak, Bye znovu vykopává.... A tak se teda těším, co po tomto napínavém dílečku bude dál.

Yasmini

11)  Yasmini (21.11.2010 14:37)


Tak to jsem zvědavá co plánujete dál.
Y.

DeSs

10)  DeSs (21.11.2010 14:34)

Bye, skvělé... ale trochu jsi mi utla tipec, nepočítala jsem, že na mě dojde řada... Ehm, prostě jsem se se psaním trochu zasekla, vlastně i se čtením a teď abych se vzchopila...
Lidi, teď si asi na další díl trošku počkáte... nejde jen o to, že nemám čas, ale hlavně o to, že prostě nevím, jak s tímhle pokračovat...
Bye, tohle ale nic nemění na tom, že ten díl byl napínavý až na půdu a ohromně krásný...

sfinga

9)  sfinga (21.11.2010 10:44)

Bájuško, neříkal někdo, že to bude brzo končit?
Tohle vypadá na třetí kolo
Už se dopředu klepu, v čem na mě dojde řada

Jina, se klaním, kapitolka famózní, ostatně jako vše od tebe

Hanetka

8)  Hanetka (20.11.2010 22:01)

Kristepane... kdy že na mě zase přijde řada? Bájko, tleskám, to jsou krásné peripetie! Teď abychom vymýšlely, jak je smířit, aby se nepovraždili mezi sebou... to by asi čtenáři nebyli moc nadšení, co?
Máš dar na dramatické zápletky a tahle je skutečně luxusní!

7)  leacullenfun (20.11.2010 20:42)

ja som si už naivne myslela že bude happyend.......... a zrazu BUM! opäť sa to zamotalo. som rada že pokračujete dalej

a jednoducho Bye, klobúk dole! si úžasná.... ;)

Gassie

6)  Gassie (20.11.2010 19:35)

Jáááj! Výborná kapitola.
Krásně jsi to zamotala.

MisaBells

5)  MisaBells (20.11.2010 19:14)

ajaj tohle smrdí průserem Bye bylo to skvělé! Miluju akčního Edwarda

Kejt

4)  Kejt (20.11.2010 18:57)

aaaaaaaaaaaaaa já se nemohla odlepit od obrazovky těším se na další

Evelyn

3)  Evelyn (20.11.2010 17:47)

Jasně, oni by to nemohli mít jednoduché Krásné, Bye

Carlie

2)  Carlie (20.11.2010 15:10)

No páni!!! A já myslela, jaký to už bude jen příjemný výlet směr happyend... a Ty, Bye, jak se dalo čekat, Ty dokonalá kouzelnice!!! B), nám místo jízdy na labutích koupíš dokonalou centrifugu, booster, nebo co já vím, k čemu to ještě přirovnat Woooow, smekám!!! DeSs, jsem napnutá, jestli Ty to už uzavřeš, nebo bude třetí kolo?

ambra

1)  ambra (20.11.2010 14:45)

Bye, děkuju, že jsi to ještě zamotala! Tohle nebyl příběh, kde by se měly prostě jen vytvořit páry, všichni by byli spokojení a basta! Nápad využít Lilly jako záškodnický element a vlastně donutit Jaka, aby se k tomu nějak postavil... Uííí! To ještě může být zajímavé!
Edward jako ochránce vlkodlačích práv:D .
Super, líbilo a moc!!!

1

Hledat

Přihlásit

Už. jméno:

Heslo:

Registrace

Aktuální články

Napsali jste

Náhodný obrázek