Sekce

Galerie

http://www.stmivani-ff.cz/gallery/black%20bella3.jpg

„Ne, Tanyo, Bella ti rozhodně neřekla, že jsem ze sebe setřásl prokletí čarodějnice Swanový...“ (Edward)


Přihlížející

Bellu překvapilo, když se domem rozlehl Edwardův naléhavý hlas: „Zdravím všechny. Potřebuju pomoct.“ Evidentně spěchal. Málem také vyběhla, aby mu pomohla, ale pak se z nějakého důvodu zarazila. I ze svého pokoje pro hosty velmi dobře uslyší, s čím Edward potřebuje pomoci. Doufala, že se nikomu nic vážného nestalo. Z haly však slyšela jen jeho hluboké uvolněné povzdechnutí, které však přehlušil radostný výskot Tanyi.

„Edwarde, super! Já ti pomůžu úplně se vším.“ Belle najednou bylo úplně jasné, s čím vším mu chce pomáhat, a vůbec se jí to nelíbilo. Chtělo se jí majetnicky vrčet, i když Edward nebyl její a vlastně od ní odešel. Bylo zvláštní vnímat ho očima Tanyi jako někoho volného, nevázaného a sexuálně naprosto otevřeného. Takhle ho prostě neznala.

Krátké zavrčení, které se ozvalo z haly, patřilo Edwardovi, ale znělo až příliš výhružně. Edward na Tanyu téměř syčel: „Tanyo, já měl pocit, že jsme si to už jednou vyříkali. Nemám zájem! Už jednou pro vždy. Co je na tom k nepochopení?“

Tanya normálně fňukla: „Edwarde, nech toho. Bella, říkala, že už jsi v pohodě, že…“ Tanya nic nahlas neřekla, ale Edward určitě slyšel její myšlenky, protože už normálně vrčel, a Bella začínala cítit neodbytnou potřebu jít ho uklidnit. Ani na okamžik nepochybovala o tom, že by se jí to nepovedlo, ale další jeho slova ji zastavila.

„Ne, Tanyo, Bella ti rozhodně neřekla, že jsem ze sebe setřásl prokletí čarodějnice Swanový. Ptala ses Belly vůbec na její jméno?“

„Jasně, je to Bella Black,“ odpověděla Tanya, která nechápala, kam tím Edward míří. Ten si jen povzdechl. Aniž si to Bella uvědomila, vyšla z pokoje a stála na vrchu schodiště. Pohled na Edwarda ji bolel i hřál. Měl na sobě oblečení, ve kterém ho viděla naposledy, a bylo jasné, že má za sebou hodně dlouhou cestu. Rukou si nervózně prohrábnul vlasy. „Jo, Edwarde, přiznala mi, že s tebou spala, takže nemusíš nic předstírat. Už jsem ji i přivítala v klubu.“ Mrkla na něho Tanya a pokračovala: „Jen na trojku se zatím moc netvářila.“ Edward zděšeně vyvalil oči.

„Co že jsi udělala?“

„No, řekla jsem jí, jak jsme si úžasně užívali věčnost, než tě málem zničila ta bosorka z Forks.“

„Děkuju za pomoc, Tanyo,“ vydechl Edward a svěsil ramena. „To jsi mi tedy opravdu přátelsky pomohla.“ Ironie čišela z každého jeho slova, ale blonďatá Tanya ji nechápala.

„Neboj, Edí. I Bella si myslí, že jsi v posteli dobrej. Spíš jen trochu zdrženlivej. Hele, ale to spíš ona bude strašná dračice, i když se nezdá. Protože tys býval všechno jen ne zdrženlivej, plachej a nejistej…“

„Tanyo, už raději mlč. Víš, že Bella byla vdaná žena, než ji Carlisle proměnil?“ Pokrčila rameny ve stylu no a co a pohodila svou blond hřívou.

„To je minulost, každý máme něco a všichni jsme začali znovu.“ Bella podvědomě sevřela pevněji zábradlí a to zapraštělo. Tanya i Edward k ní vzhlédli. Překvapil ji strach, nejistota a bolest, kterou viděla v jeho očích. Musela se ho zeptat.

„Co tu děláš, Edwarde? Potřebuješ pomoc všech v domě, nebo hledáš jen někoho konkrétního?“ Bella střelila pohledem k Tanye a Edward se přikrčil.

„Hledal jsem tebe, Bello. Nebyla jsi doma. Chtěl jsem jen týden. To jsem chtěl tolik?“ Bella jen pokrčila rameny.

„Byl čas jít dál.“ Edward se zatvářil, jako kdyby ho kopla. Tanya těkala očima z jednoho na druhého, ale nedokázala to pochopit. Nakonec vypustila z pusy další perlu:

„Edwarde, neříkej, žes zdrhnul i od Belly, abys zkontroloval tu svou teplokrevnou nádheru ve Forks... Pokud vím, tak ti nikdy nedala, a stejně kolem ní pořád kroužíš.“ Edward zalapal po dechu a čekal, co se stane.

„Jo, Tanyo, nedala, protože pan zdrženlivý se nikdy dost jasně nevyjádřil, že by chtěl.“ Vypálila Bella naprosto bez varování.

„Třeba jsem se bál, že bych jí mohl ublížit. To tě, Bello, nikdy nenapadlo?“ oponoval se Edward, ale působilo to spíše rozpačitě.

„Ne! Nedal jsi jí ani tu nejmenší šanci!“ Bella si demonstrativně zkřížila ruce na prsou a z vrchu schodiště se dívala na Edwarda.

„Hele, vy dva, vo co tady de?“ dala se najednou slyšet Tanya, která se v tom rozhovoru a jejich pohledech úplně ztrácela. Bella se na ni s klidem otočila.

„Tanyo, asi došlo k jistému nedorozumění, když jsem se představovala. Já jsem celým jménem Isabella Marie Black rozená Swan.“

„Do prdele.“ Jediné hlasité slovo, které Tanya vypustila z úst, než zvedla ruce nad hlavu v jasném gestu: vzdávám se. Pak s tichým šepotem: „Nemusím být u všeho,“ urychleně se vytratila z místnosti.

 

Bella pomalu scházela po schodech dolů. Nejraději by se schovala v jeho náruči, ale nebyla si jistá. Pořád nechápala, jak by dokázal odejít a nechat ji s Jacobem. Kdyby ji opravdu miloval… A před pár dny zmizel znovu. Tanya ale měla evidentně až příliš jasno. Lidskou Swanovou nenáviděla z celé své upíří duše. Bella došla až k němu a on si ji přivinul k sobě s takovou samozřejmostí, že se až rozechvěla. Jeho dřívější opatrnost a nejistota byla pryč. Zabořila tvář do jeho hrudi a objala ho kolem pasu. Jeho oblečení bylo nasáklé spoustou známých i neznámých vůní. Divně páchl a ona nakrčila noc.

„Kde jsi byl?“ zeptala se. Musela to vědět. Edward si schoval tvář v jejích vlasech.

„Bál jsem se, že chceš pokračovat ve svém lidském životě. Šel jsem se podívat, zda pro tebe bude Forks bezpečné.“ Bella ho pevně objala. Cítila, jak se jemně zachvěl, když mluvil o jejím odchodu. Bolela ho už jen ta myšlenka. Přitiskl si ji k sobě celým tělem a ona cítila jeho vzrušení.

„Už se nebojíš?“ zeptala se tiše.

„Jenom trochu, Bello. Bylo překvapující zjistit, že jsem ti nikdy nebyl lhostejný, i když jsi věděla, čím jsem.“ Odtáhla se jen tolik, aby mu viděla do tváře.

„S kým jsi mluvil? Třeba se mýlíš.“ Nechtěla mu to přiznat. Připadala si přistižená při něčem špatném. Byla přeci vdaná žena, měla by milovat jen svého manžela. A opravdu Jacoba milovala, ale vždy bylo v jejím srdci místo i pro Edwarda a nemohla popřít, že byly doby, kdy patřilo Edwardovi úplně celé. Tehdy by opustila úplně všechno a vzdala se čehokoli, jen aby mohla být s ním. Odmítnutí, kterého se jí tenkrát dostalo, nepřestalo nikdy úplně bolet. Skryla to za slova o tom, že prostě není vyvolená.

„Bello,“ zavrněl jí do ucha, až jí projela vlna žádostivosti, „mluvil jsem s tvým bývalým manželem.“ Na slovo bývalým, položil takový důraz, že mu dal sílu nezpochybnitelného faktu. Byla jsi tak upřímná, až ho to bolelo. Bello, ty si to možná neuvědomuješ…“ Edward se zhluboka nadechl. „Dala jsi Jacobovi nádherného syna, který je celý on a po tobě má jen oči v barvě čokolády, ale pojmenovala jsi ho po mně. Jeho druhé jméno je Anthony a nikdo mu neřekne jinak než Tony.“ Bella znejistěla nad jeho podáním pravdy, protože to dřív vnímala jinak. Vděčila Edwardovi za život, byl jejím přítelem… Dívala se Edwardovi do očí a viděla jiskřičky spokojenosti a štěstí. Nechtěla mu to kazit, ale…

„Edwarde, stejně bych chtěla vidět Jacoba a svoje děti.“ Něžně ji pohladil po vlasech a jeden pramen podržel v prstech.

„Já vím, Bello. Věděl jsem to celou tu dobu. Každá máma chce vědět, jak se daří jejím dětem. Jen to musíme nějak rozumně říct Jacobovi.“

„Tys mu to neřekl?“

„Ne, až tam jsem si uvědomil, že by to mělo být hlavně tvoje rozhodnutí. A vzhledem k tomu, že tobě jediné do hlavy nevidím… No, nebyl jsem si úplně jist, jak si to do budoucna představuješ.“ Usmála se na něho.

„Teď zrovna vypadáš, jako kdybys věděl.“ Úsměv jí opětoval.

„Pravda je, že to nevím, ale pochopil jsem, že jsi nám dala opravdu šanci, že tvá slova o tom, zda to nechci zkusit, nebyla jen slova novorozené, která nechce být v novém životě sama.“ Jak ji tak držel, přitáhl si ji ještě těsněji a otřel se o ni svou spodní partií tak, že ji nenechal na pochybách, jak moc po ní zrovna teď touží. Překvapil ji. Takového ho neznala a dostala chuť ho pozlobit.

„Edwarde, nemohla jsem si nevšimnout, že se někam vytratila tvá zdrženlivost,“ zavrněla mu do krku a přejela jazykem po jeho kůži. Vzrušeně zavrčel. „Slyšela jsem, že jsi k nezastavení, když se odvážeš. Co kdybych zavolala Tanyu? Moc se na tebe těšila. Chtěla zkusit trojku. Prý to máš rád.“ Ztuhnul a vyvalil na ni oči. V jeho kalhotách přestalo být těsno. Pak si ale rukou prohrábnul vlasy a nasadil masku pokerového hráče…

„No, když myslíš, Bello. Přitáhl si ji blíž, ale dával si pozor, aby nepoznala, že v tomhle stavu to na žádný sexuální výkon nebylo. Jen bych chtěl, aby se ti to s Tanyou líbilo. Můžeš mi teď hezky dopodrobna popsat, jak by sis to představovala?“ řekl a na tváři vykouzlil výraz plný dychtivého očekávání. Bella zbledla. Žert se otáčel proti ní a ona si nebyla jistá, jak dalece myslí Edward celou situaci vážně. Kdyby ne, kam až by to nechal zajít?

Když se její pohled změnil ve smutný a plný pochyb, přitáhl si ji opět do své náruče a políbil do vlasů.

„Nechci Tanyu, Bello. Už roky chci jenom tebe. Minulost jsme nechali oba za sebou.“ Teď v jeho hlase slyšela upřímnost a věděla, že nemyslí jen Tanyu, ale i Jacoba.

Pevně ho objala a vdechovala jeho vůni, která ji tak uklidňovala. Důležité bylo, že si pro ni přišel a byl tu s ní.

Promluvit si mohou později.

 


 

...

Ne, to ještě není konec. Jen nevím, kdy bude poračování...

Omlouvám se, všem.

předchozí kapitoladalší kapitola

Uživatelé musí být přihlášeni pro psaní komentářů.

Komentáře

1

5)  Lucka (16.09.2015 19:46)

skvělé

4)  BabčaS (16.09.2015 14:12)

3)  Seb (15.09.2015 17:44)

Tanya to tedy rozsekla , aspoň ví, jak jsou na tom.
Budu trpělivě vyhlížet pokkračování.
Děkuji

2)  betuška (14.09.2015 19:33)

ja som tu furt to k odkazu po mnou;)
sa teším, je zaujímavé otočiť osud postáv, teda že jake príde o bellu kvôli deťom, vymyslela si to skvele, prečítala som si to celé znova a najviac ma uchvátil tvoj carlisle

Marcelle

1)  Marcelle (14.09.2015 11:10)

Až to vymyslíš, budu tady ;)

1

Hledat

Přihlásit

Už. jméno:

Heslo:

Registrace

Aktuální články

Napsali jste

Náhodný obrázek

Eclipse