Sekce

Galerie

/gallery/skola-ve-spojenych-statech-americkych-school-bus.jpg

Americký školský systém je od toho našeho velmi odlišný.

Zde je pár informací, které by se vám při psaní povídek mohly hodit.

Délka, obsah a stanovy studia na střední škole:

 • dětem jsou střední školy přiřazovány podle místa bydliště
 • 4 roky – jednotlivé ročníky se označují čísly (grade – 9, 10, 11, 12)  a nebo popiskem Freshman, Sophomore, Junior, Senior
 • konec střední školy v 18 letech (výjimečně už v 16 letech v 10. ročníku, když splní všechny kredity)
 • student je povinen dosáhnout několika kreditů (většinou 22 – 28) za celou školní docházku – diplom o ukončení střední školy
 • když student propadne, opakuje jen ten původní kurz-předmět (mohou i o prázdninách)
 • pokud má student vyšší vědomosti, může být zařazen do kurzu-předmětu určeného pro Seniory atp.
 • poslední dva ročníky může student využít k zařazení do AP kurzů (pokročilé umístění) – které jsou vyučovány vysokoškolskými profesory, úroveň se blíží universitnímu studiu a studenty připravuje k AP testům (úspěšné složení může studentovi uznat kredit na vysoké škole) a studiu tohoto oboru na universitě
 • Honors kurzy – pro žáky s průměrem známek do B
 • Hight Honors kurzy – pro žáky s průměrem známek A
 • předmět jeden celý rok – 1 kredit
 • předmět za půl semestr – půl kreditu
 • většinou jsou přesně rozepsaná – kurzy jaké musí být + volitelné kurzy, které musí být splněné k maturitě
 • většinou si studenti berou školní aktivity až v posledních dvou ročnících
 • první dva se věnují splnění dožadovaných kreditů ve stanovených a vybraných předmětech
 • Student musí mít min. 24 kreditů k nástupu k maturitě:
 • Angličtina – 4 (angličtina a americká lit. + vol. předmět)
 • Matematika – 3 (algebra + algebra II + vol. předmět)
 • Sociální vědy – 3 (US a světová historie + vol. předmět)
 • Přírodní vědy – 3 (vybraný obor + vol. předmět)
 • Umění – 2 (umění + vol. předmět)
 • Tělocvik – 2 (zdraví + 2 roky z PE OR a 4 roky ve sp. klubu)
 • Cizí jazyk – 3 (3 roky čínštiny nebo španělštiny)
 • Počítače – ½ (jedno pololetí v uvedených výzkumných metodách)
 • Volitelný předmět – 3 ½
 • Kredity se připočítávají za tyto školní aktivity např.:
 • rok rozstleskávačka – půl kreditu do tělocviku
 • výhra v mezinárodní soutěží – ¼ v umění
 • státní srovnávací zkoušky – v posledních dvou letech studia (pro všechny státy stejné)
 • SAT testy (skládá se z volitelné četby, slohu a matematiky) a Sdělený předmětový test (různé předměty, prověření znalosti z konkrétní oblasti) -> SAT zaměřené na logiku a přemýšlení
 • ATC test, ve kterém je sloh nepovinný a místo něho je povinná sekce přírodní vědy -> ATC zamřené na znalosti
 • tyto testy je možné opakovat, výsledky rozhodou na jakou universitu je možné se dostat
 • otázky jsou zaškrtávací s výběrem několika možností (vždy jedna správná) – v matematice se objevují příklady, které musíte spočítat
 • z každé části SAT testu je max. 800 bodů, průměrně dostanou studenti o dost méně -­> na testy je nedostatek času a tím se stávají složitými
 • pracovníci universit tyto výsledky sledují a podle toho si vytipovávají studenty, kterým následně posílají přihlášku a informační reklamní balíček o škole – zájem o ně

Přihlášky a výběr VŠ:

 • výběr vysoké školy trvá asi dva roky, několikrát do roka sezení se studijním poradcem, který pomáhá vybrat školu i vyplnit přihlášku
 • přihláška se sestává z min. dvou esejí (osobní esej, kde se snažíte podat nějak sami sebe a druhá, kde se vyjadřujete osobně k aktuálnímu tématu) a tří doporučení od dvou profesorů a studijního poradce
 • k přihlášce se přikládají výsledky celostátních testů a různé diplomy nebo ocenění
 • přihlášky se odesílají už v prosinci, termíny jsou do ledna, max. do začátku února
 • do března-dubna je známo rozhodnutí, a pak má student ještě 30 dní na odepsání, zda místo přijímá, nebo ne

Známkování:

 • A, B, C, D a F (neprošel)
 • závěrečné testy – jen 15% známky
 • známky tvoří domácí úkoly – všechny se známkují
 • tím, že jsou předměty (stejné) každý den v jiném pořadí, je nutno, aby student povinně vypracovával úkoly – na internátních školách jsou nařízené povinné studijní hodiny (většinou třeba od 7 do 9 večer), kdy je vyžadováno, aby student byl v knihovně, studovně, třídě nebo na pokoji a studoval -> učitelé je kontrolují, zda studenti opravdu studují
 • studenti bydlící doma i ti na výměnný pobyt si určují studijní hodiny sami, stejně jako my děláme úkoly s tím rozdílem, že zde se to započítává plně do známky
 • Číslo GPA:
 • pohybuje se v rozmezí od 1.00 po 4.00
 • za každou známku se udělují body: A (4), B (3,7), C (2), D (1)
 • tyto body se zvyšují o jeden bod v Honors kurzech
 • GPA je souhrn všech známek ze všech předmětů, který ukazuje, jak na tom akademicky jste
 • GPA řeší i absenci – může chybět pouze 10 hodin za semestr – pokud je to více (nepočítá se dlouhodobé, vážné! nemoci) nebo jsou absence neomluvené, škola sníží studentovi GPA až o 1 bod -> to znamená i zhoršení známky ve všech předmětech

Semestry:

 • dva semestry po šestitýdenních klasifikačních obdobích
 • po prvních dvou on-line vysvědčení – neshody si řeší rodiče s učiteli
 • na konci semestru shrnující vysvědčení

Vyučovací hodiny:

 • 25 lavic, vždy pro jednoho žáka
 • angličtina, matematika, tělocvik, sociální vědy, přírodní vědy, umění, cizí jazyky, počítače, speciální studium (program ESL nebo i technická výuka)
 • denně šest nebo sedm vyučovacích hodiny – velký důraz je kladem na to, aby každý látku pochopil
 • 55 minut (začíná ve čtvrt na osm – přestávky šest nebo sedm minut) i 90 minut
 • dny se dělí na sudé a liché – vždy visí u školy vlajka, aby se student nemohl vymluvit, že si spletl den
 • nejsou třídy jako takové s třídním učitelem, každý učitel dostane přidělen určitý počet studentů z různých ročníků, kteří za učitelem chodí a konzultují s ním své studijný problémy
 • při odchodu na záchod musí být něco ve stylu průkazu, který vydává pouze učitel, něco jako propustka, když jej nemáte, řeší se to v ředitelně, když jste neoprávněně na chodbě nebo kdekoliv jinde
 • neomluvené hodiny se řeší ne u rodičů, nebo tak jako u nás, ale ve stylu poškoláctví, kdy hodina, nazývaná Detention, trvá 40 minut -> někteří sedí a nesmí mluvit a jiní píší zadané úkoly

Zvonění:

 • ne drnčivý zvuk, spíš se ozve decentní zapípání několikrát po sobě (liší se podle škol)

Oběd:

 • dělený podle počtu studentů
 • když je více jak 4000, tak se dělí na dva nebo i na tři etapy (po třetí, čtvrté a páté hodině)
 • jídlo si každý student kupuje sám (fastfood stánek -> hamburgery, pizza, hranolky, tacos, kuřecí kousky, salát, cookies nebo chipsy - liší se podle škol, někde můžou být i teplá vařená jídla)
 • mohou si nosit vlastní jídlo
 • cena v jídelně od jednoho do tří dolarů

Konec vyučování

 • odjezd školními autobusy (více)
 • vlastním autem [seniors (12. u nich, u nás čtvrťák) a  juniors (11. u nich, u nás třeťák)]
 • školní autobusy nevozí studenty domů po školních aktivitách, sportech a trénincích, pouze po konci vyučování

Školní aktivity:

 • je dobré se do nich zapojit, protože se může za nějaký čas stát, že se vám dny budou zdát stejné – aktivity je zpestří (problém, že nevíte jaký den v týdnu je)
 • škola nabízí velkou škálu aktivit


Pět nejlepších středních škol v Americe pro rok 2010:

 1. Talented and Gifted (Dallas, Texas)
 2. Jefferson Country IBS (Birmingham, Alabama)
 3. Stanton College Prep (Jacksonville, Florida)
 4. Scince/Engineering Magnet (Dallas, Texas)
 5. Corbett (Corbett, Oregon)


Seznam vysokých škol v Americe:

A

B

C

D

F

G

H

I

J

L

L pokrač.

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Y

Uživatelé musí být přihlášeni pro psaní komentářů.

Komentáře

1 2   »

22)  em (07.08.2014 21:10)

Holky, ono se to zdá jako děsně složité, ale věřte tomu, že vystudovat mnohé střední školy (převážně teda gympnázia) u nás je mnohem těžší - spousta mých kamarádů byla na výměnných pobytech v USA a když nemáte AP předměty, je to fakt primitivní (a někdy i ty AP...)

Nikol18

21)  Nikol18 (21.07.2014 11:24)

PRÁZDNINY NA AMERICKÝCH STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH:
Prázdniny se liší podle distriktu (dílčí územní, jednotka několika států po celém světě), jejich délka je stejná pro celé USA, ale termín je nezávazný a školy si ho samy určují. Ve státě Illinois letos začínaly 5. června a končí 24. srpna, což odpovídá 76 dnům volna. Další hlavní prázdniny jsou zimní prázdniny od 23. prosince do 6. ledna a jarní prázdniny od 26. do 30. března.

(Výňatek z článku z 25. 6. 2012 na stránce http://www.stastnezeny.cz/index.asp?menu=3&record=25213)

emam

20)  emam (13.07.2014 22:05)

Tenhle článek mi nejednou pomohl. Fakt za něj moc děkuji :)

19)  Lilia (12.09.2013 23:16)

A vo prázdniny, od kdy, do kdy, jak dlouho? :) :)

emam

18)  emam (06.07.2013 13:10)

Už to vím. Kdyby to někdo taky potřeboval: nejdřív zkoušky na college, pak ples a pak závěrečné zkoušky.

emam

17)  emam (04.07.2013 23:22)

Poradíte mi, prosím. Závěrečné zkoušky na střední škole jsou před nebo po plese?;)

16)  Afrodita_Alice_Cullen (01.08.2011 01:37)

Je to skvělí, ale stejně se v tom ještě trochu ztrácím

15)  Alorenie (27.12.2010 19:49)

Tohle je naprosto úžaasné!
Můžu se zeptat, bylo by možné udělat něco podobného s vysokými školami?

14)   (31.08.2010 09:40)

Děkuji, jste zlaté

Silvaren

13)  Silvaren (27.08.2010 10:26)

Díky moc za informace, je to hodně zajímavé a určitě mi to ledaccos osvětlilo.

Karolka

12)  Karolka (27.08.2010 01:11)

Páni!!! Moc díky! Strašně zajímavé.

Nikol18

11)  Nikol18 (26.08.2010 22:06)

Linfe: Nemám zkušenost a ani to nebyl elaborát.
Byl to popud na jednu povídku, měly to být jenom střípky, aby to zapadlo do děje a nějak se to rozvinulo.

Kdyby byl zájem, dalo by se to rozšířit i o jesle a mateřskou školku.

ambra

10)  ambra (26.08.2010 21:56)

OMG - k těm aktivitám - doufám, že nejsem jediná, komu naskočila ta super scéna z Pravé blondýnky, jak piluje svou esej a seznam aktivit do přihlášky na Harvard . Jinak díky za článek, fakt zajímavý!!!

sedlina8

9)  sedlina8 (26.08.2010 21:52)

moc zajímavej článek :) fakt sem se dozvěděla zajímavý věci a přesvědčila se o tom, že amíci jsou fakt jiný.
V něčem to maj vymáklí ale mít aktivity proto, abych věděla jakej je den, tak to mě fakt dostalo

Linfe

8)  Linfe (26.08.2010 21:48)

Wow uzasne. Zajimalo by mne zda autorka ma osobni zkusenost nebo zda tohle bylo vypracovano za ucelem nejake zkousky ci ciste jenom pro potreby FF. DIKY za odpoved

Bye

7)  Bye (26.08.2010 20:41)

Týjo, to je fakt vyčerpávající elaborát
A zajímavej!

Dennniii

6)  Dennniii (26.08.2010 19:16)

ty jo to teda čumim, maj to ale vymakaný to my to oproti nim náme docela holubník nejvíc mě překvapily ty určený studijní hodiny na internátních školách, jak je tam ty učitelé kontrolujou, to si tady nedovedu představit skvělej článek a hodně jsem se toho dozvěděla

5)  Noth (26.08.2010 19:00)

Kdyby šlo o GB, tak by to byl nosný podklad k maturitní otázce ohledně britského školství, to je pech.:D

Smekám před autorem, tohle nepochybně zhltlo nemálo času...

Ivanka

4)  Ivanka (26.08.2010 18:52)

Tak tohle bych nechtěla dělat. Ale mockrát děkuju, je to hodně užitečné, protože o americkém školství opravdu nic nevím (jak jsem právě zjistila). Určitě se mi to při psaní bude hodit.

BellaMcCullen

3)  BellaMcCullen (26.08.2010 18:52)

díky! já to hrozně dluho scháněla!!! a nenašla až teď konečně!!!díky dííkydíky! ale závidim jim ty obědy..

1 2   »

Hledat

Přihlásit

Už. jméno:

Heslo:

Registrace

Aktuální články

Napsali jste

Náhodný obrázek